Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi (T-İİAB)

Nodüllerde %5 oranında,düşük olasılıkta da olsa, kanser riskini ekarte etmek amacıyla yapılan değerlendirmedir. Amaç olası bir kanserli nodülün erken dönemde tespit edilerek ameliyatla alınmasını sağlamak, ve ilerlemeden kanseri ortadan kaldırmaktır.

T-İİAB deneyimli ellerde oldukça kolay uygulanabilir ve hasta açısından da rahatlıkla tolere edilebilen bir yöntemdir. Bu işlemde ilgili nodüleiğne ile girilerek hücre aspire edilir ve patolog tarafından değerlendirme yapılarak kanserli hücre veya kanser kuşkusu uyandıran hücre araştırılır.

Basit olmasına karşın bu işlemde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır:

  • US eşliğinde yapılması iğne ucunun nodülün içerisinde olduğunun saptanması ve biyopsinin doğru yerden alınmasını sağladığı için önemlidir.
  • Biyopsi esnasında sterilizasyona özen gösterilmelidir.
  • Uygulamanın öncesinde giriş yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulaması işlemin ağrısız ve konforlu olmasını sağlar. Bu durum hastaları rahatlatır ve tekrar eden iğne girişleri gerekmesi halinde stres ve kaygı oluşturan ağrı duyusunu ortadan kaldırır.
  • Biyopsiyi yapacak olan hekim sadece en büyük nodülden biyopsi alması uygun değildir, mevcut nodülleri ayrı ayrı değerlendirerek kuşkulu olan tüm nodüllerden biyopsi alması önemlidir. En büyük nodül dışında bulunan nodüllerden birisinde kanser olmayacağını kimse ispatlayamaz.
  • Mümkünse biyopsi materyalinin patoloji tarafından eş zamanlı değerlendirilmesi başarılı bir biyopsi uygulaması için önemlidir. Böylece biyopsi sonucunun yetersiz gelmesi ve tekrar tekrar biyopsi gerekliliği önlenir, hastalar gereksiz stresten kurtulur, biyopsiden tek seferde sonuç alınmasını sağlar.

Patoloji sonucuna göre değerlendirme:

  • Malignite bulguları(kanser)
  • Malignite açısından kuşkulu bulgular(kanser şüphesi)
  • Benign bulgular(selim)
  • Yetersiz örnekleme (Biyopsi ile eş zamanlı yapılan patoloji kontrollerinde böyle bir sonucun önüne geçilmiş olur)