Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

7 Mayıs 1977 tarihinde Isparta’da doğdu.

İlk-orta-lise tahsilini Isparta’da tamamladıktan sonra 1995 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp fakültesinde tıp eğitimine başladı. 2001 yılında mezun olduktan sonra, 2002-2003 yıllarında İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde patoloji dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2003-2008 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD’da diagnostik ve özellikle girişimsel radyoloji alanına odaklanarak, radyoloji uzmanlık belgesini almaya hak kazandı.

2005-2008 yıllarında “Aort Hastalıklarında Endovasküler Tedavi” üzerinde yoğunlaşarak Prof. Dr. Yiğit Göktay’ın danışmanlığında uzmanlık tezini tamamladı.

2008-2010 yılları arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor ve klinik sorumlusu olarak çalıştıktan sonra, 2010-2012 yılları arasında İzmir Özel Kent Hastanesi Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji bölümünde(Prof. Yiğit Göktay ile birlikte) çalıştı.

2012-2013 yılında ise Antalya’da “Varis-Son” varis tedavi kliniğini yönetmiş, aynı zamanda ameliyatsız varis ve varikosel tedavisi, miyom embolizasyon tedavisi ve radyofrekans uygulamaları başta olmak üzere tümör ablasyon tedavileri ile damariçi girişimsel radyoloji uygulamalarında Prof. Dr. Saim Yılmaz ile birlikte çalışmıştır.

2014 yılı başından itibaren, Sononükleer/Sonomed Özel Teşhis ve Tedavi Hizmetleri bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

EĞİTİM

1988 -1995 Isparta Anadolu Lisesi
1995 -2001 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
2002 -2003 İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji ABD
2003 -2008 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik ABD

DENEYİM

2002-2003 Patoloji Araştırma Görevlisi
2003-2008 Radyoloji Araştırma Görevlisi
2008-2010 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastenesi Radyoloji Kliniği
2010-2012 İzmir Özel Kent Hastanesi Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji
2012-2013 Özel Varis-Son Kliniği Sorumlu Doktoru

UZMANLIK TEZİ

*Abdominal Aort Anevrizmalarının Endovasküler Stent-Greft İle Tedavisi Sonrasında Anevrizma Boyun Çapı ve Boyun Açısı ile Anevrizma Çapındaki Değişikliklerin BT-Anjiografi ile Değerlendirilmesi(İzmir/2008).
Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Yiğit Göktay (DEÜ Girişimsel Radyoloji)

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER

  • Türk Radyoloji Derneği (TRD).
  • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD).
  • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE).
  • Türk Manyetik Rezonans Derneği.

KATILDIĞI MESLEKİ EĞİTİMLER

9, Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya, Mart/2014.
1. Sağlık Hukuku Sempozyumu, İzmir, Mart/2014.
The Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Barcelona/Spain, September/2013.
8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya, Mart/2013.
7. Girişimsel Radyoloji Toplantısı, Çeşme, Mart/2012.
The Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Valencia/Spain, October/2010.
Girişimsel Radyoloji: V. YıIlık Toplantısı, Kapadokya, Mayıs/2010.
2009 Vasküler Girişimsel Radyoloji Eğitim Toplantısı, Ankara, Aralık/2009
ESMMB 2009 Congress, Antalya/TR, October/2009.
Ulusal Meme Görüntüleme Sempozyumu, Ankara, Mayıs/2008.
II. Çok Kesitli BT Kursu, Ankara, Mayıs/2008.
Toplar Damar Girişimleri Sempozyumu, Adana, Nisan/2008.
Aort Hastalıklarında Endovasküler Uygulamalar, İzmir, Kasım/2007.
Cardiovascular MR Imaging Symposium, Antalya, April/2007.
Hacettepe’de Non-Vasküler Girişimsel Radolojinin 20. Yılı Girişimsel Radyoloji Sempozyumu, Ankara, Mart/2007.
Abdominal Aort Anevrizmasının Tedavisinde EVAR-Workshop, İzmir, Şubat/2007.
Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisi, İstanbul, Nisan/2005.

YAYINLAR

Effect of levothyroxine replacement therapy on paraoxonase-1 and carotid intima-media thickness in subclinical hypothyroidism.
Kebapcilar L, Comlekci A, Tuncel P, Solak A, Secil M, Gencel O, Sahin M, Sari I, Yesil S.
(Med Sci Monit. 2010 Jan;16(1):CR41-7. PubMed).
The role of dynamic subtraction MRI in detection of hepatocellular carcinoma.
Seçil M, Obuz F, Altay C, Gencel O, Iğci E, Sağol O, Dicle O. The
(Diagn Interv Radiol. 2008 Dec;14(4):200-4. PubMed)
Revised Criteria for Diagnosing Diabetes- Rational or Not?
Mehtap Çakır, Ömür Gencel, Derya Kaplangı, Mustafa Balcı, Özgür Tosun, Osman Saka, Hasan Altunbaş, Ümit Karayalçın.
(Turkish Journal of Endocrinology and Metobolism, 2004/3:101-105).

SÖZLÜ BİLDİRİLER

US Kılavuzluğunda Mini Flebektomi “Yeni Bir Yöntem”. *Bildiri Sunumu.
(8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya, 28-31/03/2013)
Perioperative Endovascular Complications and Troubleshooting Strategies of EVAR.
(CIRSE, Danimarka, 13-17 Eylül 2007).
Endovascular Treatment of Type-B Aortic Dissections with Proximal Stent-Grafting of Entry Tear.
(CIRSE, Danimarka, 13-17 Eylül 2007).
Aort Hastalıklarının Endovasküler Tedavisinde Femoral Cerrahi Girişim Olmaksızın ve Perkutan Kapatma Cihazları Kullanmaksızın Tam Perkutan Yaklaşım *Bildiri sunumu.
(28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31/10/2007).
Abdominal Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisinde Tek Merkez Orta Dönem Sonuçlar *Bildiri sunumu.
(28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31/10/2007).
Sözlü Bildiri Ödülü: 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, ANTALYA
MRG’de dinamik kontrastlı seriye uygulanan sayısal çıkarma yönteminin hepatosellüler karsinom saptanmasına katkısı.
Seçil M, Obuz F, Altay C, Gencel Ö, İğci E, Sağol Ö, Dicle O
Stanford Tip-B Diseksiyonlarının Endovasküler Stent-Greft İle Tedavisi *Bildiri sunumu.
(28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31/10/2004).
MRG’de Dinamik Kontrastlı Seriye uygulanan Sayısal Çıkarma Yönteminin Hepatosellüler Karsinom Saptanmasına Katkısı.
(25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31/10/2004).
The Role of Dynamic Substraction MR Imaging In Detection of Hepatocellular Carcinoma.
(ESGAR-2005, İtalya, 28-31/05/2005).
Sirotik Karaciğerdeki Hepatosellüler Karsinomların Tanısında MDBT.
(27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15/10/2006).
Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisinde Femoral Cerrahi Girişim Olmaksızın Tam Perkutan Yaklaşım.
(27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-5/10/2006).
Aort Anevrizmalarında Erişim Sorunu Taşıyan Hastalarda Kombine Endovasküler-Cerrahi Yaklaşım.
(27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-5/10/2006).
Aortanın Değerlendirilmesinde BT-Anjiografinin Etkinliği.
(27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-5/10/2006).

POSTER BİLDİRİLERİ

Advantages of superior hypogastric nerve block for pain control after uterine artery embolization. (CIRSE 2013, Barcelona, 14-18/09/2013).
Endovasküler Stent-Greft Uygulamalasında Damar Lümeni ve Trombüsün 3-Boyutlu BT ile Değerlendirilmesi. (27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-5/10/2006).
Aort Anevrizmalarında Endovasküler Stent Uygulamaları. (9. Ulusal Kalp-Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, 01-05/11/2006).
Poster Birincilik Ödülü: 2005 Schering European MR symposium, Berlin The role of dynamic subtraction MR imaging in detection of hepatocellular carcinoma. Seçil M, Obuz F, Altay C, Gencel Ö, İğci E, Sağol Ö, Dicle O
Revised Criteria for Diagnosis Diabetes. (5. Avrupa Endokrin Kongresi, İtalya, 9-13/06/2001).
Larenkste Nöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu. (7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa, 13-15/12/2002).
1992-2002 Yılları Arasındaki Larenks Karsinom Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi. (7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa, 13-15/12/2002).
Larenkste Verrüköz Karsinom: Olgu Sunumu. (7. Uludağ Onkoloji Sempozyumu, Bursa, 13-15/12/2002).