Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

Tiroidnodüllerini değerlendirmede, muayene sonrasında US(ultrasonografi) ile bezin ve nodüllerin görüntülenmesi ve kanda TSH(tiroid uyarıcı hormon) düzeyi tespiti önem arzeder. Bunların sonucuna göre; kanda aktif tiroid hormon ölçümü ile otoimmun iltihaplı tiroid hastalığını göstermesi açısından kanda anti-TPO ölçümü tetkiklere ilave edilebilir.

Tiroid-US ile nodülün değerlendirilmesi dikkat ister; sadece değerlendirme yapılan cihaz değil, değerlendirmeyi yapan hekimin(çoğunlukla radyolog) yaklaşımı ve deneyimi de önemlidir. Tetkiki yapan hekim mevcut nodül ve nodüllleri değerlendirir ve ayrıntılı bir şekilde raporlar.

Tiroid US sonucunda, nodüller yapısına göre 3 şekilde sınıflandırılır:

Kistiknodül, içerisinde sıvı birikimi olan nodüldür.

Solid nodül, içerisinde sıvı bulunmayan katı-sert nodüllere denir.

Mikstnodül, içerisinde hem kistik hem solid alanlar bulunan nodüldür.

Ayrıca klinisyenin gerekli gördüğü durumlarda “tiroid sintigrafisi” ile tiroid bezinin ve nodül veya nodüllerin fonksiyonları değerlendirilebilir. Sintigrafi sonucunda nodül sıcak veya soğuk nodül olarak sınıflandırılır.

Sıcak nodül,tiroid sintigrafisinde damar yoluyla verilen radyoaktif maddeyi tutan aktif nodüldür.

Soğuk nodül, radyoaktif madde tutulumu göstermeyen hipoaktifnodüldür.

***Klinisyen tüm laboratuar tetkikleri ile görüntüleme sonuçlarını inceleyerek tespit edilen nodül veya nodülleri takibe alabilir, şüpheli bulunan nodülden iğne biyopsisi isteyebilir.