Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

Şikayete neden olmayan, küçük çaplı miyomlar tedavi edilmeksizin takibe alınabilir. 6 ay -1 yıl aralıklarla yapılacak kontrollerde miyom boyut ve sayıları karşılaştırılarak, anormal değişiklik saptanması durumunda tedavi düşünülür.

Özellikle 5 cm ve üzeri boyutta, hastada, bilhassa kanama-kansızlık gibi, şikayetlere neden olan miyomlarda radikal tedavi düşünülmelidir.

MEDİKAL(İLAÇ) TEDAVİ

Radikal tedavi öncesinde östrojen aktivitesini baskılayarak miyomlarda bir miktar küçülmeye ve aşırı kanama gibi şikayetleri azaltmaya yönelik “GNRH analogları” olarak adlandırılan ilaçlar kullanılabilir. Ancak burada da; ilaca bağlı menapoz benzeri şikayetler ile ilacı bıraktıktan sonra miyomların tekrar eski boyutlarına dönme eğilimi göstermesi sadece hastayı belirli bir dönem rahatlatmak amacıyla kullanım kısıtlılığını ortaya çıkarmaktadır..

CERRAHİ TEDAVİ

Miyomların ameliyatla tedavisi için 2 seçenek vardır:

1- Myomektomi(miyomun ameliyatla çıkarılması)

2- Histerektomi(rahmin ameliyatla tamamen alınması)

Miyomektomi: Rahmin alınmadan sadece miyomların çıkarılması işlemi miyomektomi olarak adlandırılır. Bu işlem de genel anestezi altında ameliyathanede klasik ameliyat veya laparoskopi ile yapılır, en az 2-3 gün hastane gözetimi ve ardından belirli bir süre ev istirahati gerektirir. Özellikle büyük ve kolay ulaşılabilir miyomlar çıkarılır, bu nedenle tek-büyük miyomlarda oldukça etkin bir tedavidir, doğurganlığa engel olmadığı için de avantajlıdır. Ancak çok sayıda ve rahmin çoğunu kaplayan miyomları bulunan hastalarda tek tek miyomları ayıklamak oldukça zor-zahmetli bir işlem olması, rahimde çıkarılamayan miyomların kalması nedeniyle de, bu tür hasta grubunda tekrar etme olasılığı yüksek bir tedavidir.

Genel anestezi altında rahimdeki miyomun açık cerrahi yolla veya kapalı cerrahi(laparoskopik) yolla çıkarılması işlemidir. Özellikle genç hastalarda, birkaç adet miyomla sınırlı sayıda, büyük, kolay ulaşılabilir ve çıkarılabilir lokalizasyonda olan miyomlarda tercih edilir. Bununla birlikte çok sayıda miyomu olan, cerrahisi güç lokalizasyonda bulunan miyomlarda uygulamak güçtür.

Histerektomi Miyomlardan kurtulmanın en kesin tedavisi cerrahi yolla rahimin alınmasıdır (histerektomi). Histerektomi; 40 yaş üzeri, tekrar çocuk beklentisi olmayan hastalara uygulanabilir. Bu işlem genel anestezi altında ameliyathanede yapılır, en az 2-3 gün hastane gözetimi ve sonrasında en az 15-20 gün ev istirahati önerilir. Histerektomi ile birlikte sıklıkla yumurtalıklar da cerrahi olarak çıkarılır ki; bu durum hastada erken ve doğal olmayan menapoza ve ilişkili olarak kemik erimesi, kalp ve damar hastalıları, erken bunama(demans) ve depresyon gibi hastalıklara yatkınlığı artırıcı rol oynar. Sadece rahmi alınan hastalarda dahi 3-5 yıl daha erken menapoza girme olasılığı bulunmaktadır. Ayrıca rahmin alınması cinsel ilişkiyi de etkileyecek psikolojik problemlere de yol açabilmektedir.

AMELİYATSIZ TEDAVİLER

Miyom embolizasyonu: Miyomlarda ameliyatsız tedavi yöntemleri içerisinde en sık uygulanan , etkinlik ve güvenilirliği belirlenmiş başlıca yöntemdir. Bu tedavi hastanın kasık atardamarı kullanılarak sadece damar içerisinden gerçekleştirilen bir tedavidir. Miyomları besleyen atardamarlar içerisine mikron kalınlıkta partiküller verilerek miyomun yerinde ölmesi sağlanır, zaman içerisinde miyomlar giderek küçülür. Ancak kanama ve kansızlık başta olmak üzere hastada varolan şikayetler hızlı bir şekilde düzelir. Hasta 1 hafta içerisinde günlük işlerine dönebilir. Kesi-dikiş ve ameliyat sonrasında olduğu gibi 2-3 hafta istirahat gerekmez.

Özellikle çok sayıda miyomu olan kişilerde eğer ameliyat istenmiyorsa tercih edilen yöntemdir.

Miyom embolizasyonu ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ilgili sayfada bulabilirsiniz.

MR-HIFU Tedavisi: Bir diğer ameliyatsız miyom tedavi yöntemi MR-HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) olarak adlandırılan yöntemdir. MR cihazında miyomlara yüksek yoğunlukta ses dalgaları uygulanması ile miyomların yerinde dejenere edilmesine dayalı bir yöntemdir. Ancak her 4 miyom hastasından ancak birinde uygulanabilir, diğer metotlara göre oldukça pahalı bir yöntemdir.

MR-HIFU yöntemi son 10 yılda özellikle kanser tedavisi için kullanılmaya başlanmış bir yöntemdir. Miyom tedavisinde de son yıllarda uygulanmaya başlanmış ancak henüz uzun dönem sonuçları oluşmamış bir tedavidir.

Bu işlem MR cihazında yapılır ve miyomu harap etmek için uzun süre(2-4 saat) hareketsiz olarak kalmak gerekliliği işlemin zorluğudur. Bu da işlem maliyetini artırmaktadır. Yüzeye yakın ve küçük boyutlu olan miyomlarda daha etkilidir.

Hasta açısından oldukça konforlu bir tedavi olmasına ve yan etkisinin az olmasına rağmen özellikle büyük boyutlu miyomlarda tekrar işlem yapmak gerekebilir.