Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

VAJİNA-VULVA-PERİNE VARİSLERİNDE TEDAVİ

Dış genital bölgede gözlenen varisler, özellikle sonlarına doğru hamilelik dönemlerinde görülebilirse de, doğumla birlikte 1-2 ay içerisinde kaybolma eğilimindedirler.

Dış genital bölgede saptanan varisler için fizik muayene sonrası yapılacak tetkik renkli Doppler ultrasonografi incelemesidir.Bu tetkikle, varislerin uzanımı ve toplardamarlardaki kapak yetmezliği orta konur.

Dış genital bölgede oluşan varislerde lokal “köpük skleroterapi” ile tedavi mümkündür. Bu işlem lokal anestezi dahi gerektirmeyen, görünen varislere ince iğneler yerleştirilerek damarları büzücü ilaç verilmesi şeklinde uygulanır. Bu uygulama ile mevcut şikayetlerde gerileme kaydedilmekle birlikte, kasık düzeyi ve bacaklara doğru varisin ilerlemesi de önlenmiş olur.