Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

PELVİK KONJESYON TEDAVİSİ

Medikal Tedavi: Psikoterapi, ağrı kesici ve hormanal ilaçlar gibi çeşitli ilaç tedavileri, akupunktur tedavisi gibi alternatif tedaviler uygulanmışsa da sadece geçici rahatlama sağlamaktadır. Günümüzde nadiren hastayı rahatlatmak amacıyla kullanılır.

Cerrahi Tedavi: Pelvik konjesyona sebep olan umurtalık veninin açık ameliyatla çıkarılması, laparoskopik yöntemle bağlanması gibi tedaviler uygulansa da embolizasyon tedavisi kadar etkili olmamıştır. İleri yaş hastalarda rahim ve yumurtalıkların çıkarılması sonrasında bile, %30 ağrının geçmemesi, %20 tekrarlama olasılığı bulunmaktadır.

Ameliyatsız Embolizasyon Tedavisi

Pelvik konjesyon sendromunun ameliyatsız yöntemle tedavisinde amaç pelvik konjesona sebep olan damarın (genellikle yumurtalık veninin) dolaşım dışı bırakılmasıdır. Bu yöntemde, daha önce bahsedildiği gibi, öncelikle venografi ile ilgili damar tespit edilir, aynı seansa damar içerisinde bulunan kateterler üzerinden ilaç uygulaması ve damar içerisine tıkayıcı sarmal titanum teller barakılması ile sağlanır. Tetkik ve tedavi toplamda 45-60 dakikada sonuçlanır. Birkaç saat hasta gözleminden sonra hasta aynı gün günlük işlerine dönebilir.

İşlem cerrahi ile kıyaslandığında pratik ve rahat bir tedavidir.

Embolizasyon sadece iğne girişinin yapılacağı düzeye lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilir. Cerrahi tedavi ise genel anestezi veya epidural anestezi ile gerçekleştirilir.

Embolizason yöntemi, hastanın aynı gün içerisinde işe ve günlük hayatına dönmesini sağlayan deneyimli ellerde kısa sürede tamamlanabilen bir tedavidir.

Cerrahi tedavi sonrasında kesi ve dikiş izi bulunurken, embolizasonda iğne deliğinden tüm işlemler gerçekleştirildiği için görülmez.