Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

Varikoselde Ameliyatsız Tedavi (Embolizasyon)

Varikoselin ameliyatsız tedavisinde ise kullanılan yöntem “embolizasyon”dur. Ameliyat istemeyen veya ameliyat olmuş ama tekrarlamış varikoseli bulanan kişilerde uygulanabilir bir yöntem olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış bir tedavidir. Bu yöntemde varikoselin kaynağı testiküler ven damar içerisinden özel sarmal tellerle kapatılarak varis damarlarının ortadan kalkması sağlanır. Aslında cerrahi teknikte kasıkta kesi yapılarak bulunan damar bağlanırken, embolizasyonda bu damar içeriden kapatılır.

Varikosel embolizasyonu, anjiografi cihazı bulunan merkezlerde skopi altında gerçekleştirilir. Tercihen koltuk altı veya kasık toplardamarı kullanılır. Giriş bölgesine lokal anestezi uygulanması ardından, damara bütün işlemlerin üzerinden yürütüleceği bir kılıf (intraducer) US rehberliğinde yerleştirilir. Bir kılavuz tel ile kateter bu kılıf içerisinden ilerletilerek, hedeflenen testis toplardamarına ulaşılır. Bu aşamada kateter içerisinden damarı boyayan kontrast madde verilerek reflünün(geri kaçışın) varlığını saptamak için çekim yapılır. Bu çekimde reflünün nereye kadar uzandığı ve hangi dallarda reflü olduğu saptanır ki; işlemin hangi damara ve nereye kadar uygulanacağı tespit edilir. Reflüye neden olan damarın içerisine kateter içerisinden ilerletilen mikrosarmal titanyum tel yerleştirilir. Son aşama ise bu sarmal tel arasına sklerozan köpük enjeksiyonudur.

İşlem cerrahi ile kıyaslandığında pratik ve rahat bir tedavidir. Embolizasyon sadece iğne girişinin yapılacağı düzeye lokal anestezi uygulanarak gerçekleştirilir.

Embolizason yöntemi, hastanın aynı gün içerisinde işe ve günlük hayatına dönmesini sağlayan deneyimli ellerde kısa sürede tamamlanabilen bir tedavidir.

Cerrahi tedavi sonrasında kesi ve dikiş izi bulunurken, embolizasonda iğne deliğinden tüm işlemler gerçekleştirildiği için görülmez.