Varis

Miyom

Genital
Varis

Varikosel


Guatr

« Geri

Köpükle Varis Tedavisi Yapılan Bacakta Varis Tekrarlar mı?

   Köpük skleroterapisi(köpükle varis tedavisi), varis tedavisinde yıllardır uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi. damarın kapanmasını sağlayacak ilacın belirli oranda hava ile karıştırılarak köpük haline getirilmesi ardından damarın içerisine enjekte edilmesi şeklinde uygulanır. Bu tedavi için günümüzde sklerozan ajan olarak sıklıkla polidokanol (Aethoxysklerol) kullanılmaktadır.

   Köpük skleroterapisi ucuz, basit ve kolay ugulanbilen bir tedavidir. Ancak özellikle büyük variserde endovenöz(damar içi) termal ablasyon yöntemleri(lazer, radyofrekans, buhar) yöntemleri ile kıyaslandığında etkinliği oldukça düşüktür. Günümüz uygulamalarında büyük varis tedavisinde termal ablasyon tedavileri ile kombine olarak kullanılır. Tek başına ise orta çaplı(retiküler) ve ince(kılcal) varis tedavilerinde etkindir.

   Sonuç itibariyle; tek başına köpük tedavisi çok kalın varislerde etkinliği düşük ve tekrarlama olasılığı yüksek bir tedavi iken, orta çaplı(retiküler) ve kılcal varis tedavilerinde tek başına etkin bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken nokta ne tip varis olursa olsun, renkli Doppler US ile cilt altı dokusunda gözle görmediğimiz kaynak damar olmadığının  tespit edilmesidir.

 

Dr. Ömür Gencel

Haber Resimleri